Η Globo, η Velti και οι επιδοτήσεις

72

Οι εταιρείες λογισμικού Velti και Globo, που εμφανίζονταν για χρόνια ως πρωταθλητές εξαγωγών ελληνικής τεχνολογίας, είχαν την ίδια τύχη: Εισήχθησαν σε ξένα χρηματιστήρια (η Velti στο Nasdaq, η Globo στην ΑΙΜ του Λονδίνου) και στην πορεία αποκαλύφθηκε πως τα οικονομικά τους αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που παρουσίαζαν.

Στη Velti έχει απομείνει μόνο ο ελληνικός βραχίονας, με προβλήματα επιβίωσης καθώς το 2014 παρουσίασε έσοδα περί τα 11 εκατ. ευρώ (έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2013) και ζημίες κοντά στα 26 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 5,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση).

Στον ελληνικό βραχίονα της Globo (που είναι θυγατρική κατά 49% της εισηγμένης στο Λονδίνο και εδρεύουσας στη Βρετανία Globo Plc.) υποστηρίζουν πως θα μείνει ανέπαφη από τα προβλήματα της συγγενούς εταιρείας με την οποία είχε σχεδόν ίδια διοίκηση.

Οι δύο εταιρείες έχουν, όμως, και άλλα κοινά. Πάρτε για παράδειγμα μια επένδυση, ύψους 30 εκατ. ευρώ (για την οποία έλαβε επιδότηση 9 εκατ. ευρώ), που ολοκλήρωσε η Velti το 2013. Όποιος διαβάσει την απόφαση ολοκλήρωσης του επιδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου θα μάθει πολλά.

Μαθαίνει, για παράδειγμα, πως η Globo είχε προμηθεύσει με υπηρεσίες, τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό αξίας σχεδόν πέντε εκατ. ευρώ τη Velti, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των περίπου 30 προμηθευτών που χρησιμοποίησε η τελευταία για να προχωρήσει την επένδυση.

Εξοπλισμό και υπηρεσίες αξίας περί το ένα εκατομμύριο ευρώ είχε προμηθεύσει στη Velti και η εταιρείαVirtual Trip, ενώ όλοι οι άλλοι προμηθευτές βρίσκονταν πολύ χαμηλότερα.

Εξαίρεση είχε αποτελέσει η ελληνική εταιρεία Digital Rum, η οποία είχε προμηθεύσει τη Velti με «SMS Platform» που είχε τιμολογηθεί 2,98 εκατ. ευρώ. Σημειώστε πως τα έσοδα της Digital Rum έφτασαν το 2013 στα 2,6 εκατ. ευρώ (πιθανώς εξαιτίας αυτού του συμβολαίου), για να υποχωρήσουν το 2014 στις 254.000 ευρώ, ενώ και οι δύο τελευταίες χρήσεις είναι ζημιογόνες.

Τόσο η Globo, όσο και η Velti είχαν αναλάβει και συνεχίζουν να αναλαμβάνουν έργα του ελληνικού δημοσίου.

Η Globo Technologies, στην οποία συμμετέχει η βρετανική Globo, έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια έργα άνω των 20 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ ο όμιλος προωθεί δύο επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, συνολικού ύψους περί τα 6,5 εκατ. ευρώ.

Από το euro2day.gr, Φώτης Κολλιάς