Η ΕΕΤΤ στην Προεδρία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών (BEREC)

38

Τις προτεραιότητες της ΕΕΤΤ, ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για το 2013, παρουσίασε η Διοίκηση σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα σήμερα στην έδρα της Επιτροπής.

 

Υπό την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, το πρόγραμμα εργασιών του BEREC για το 2013 υιοθετεί τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες, ήτοι την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς (NGAs), τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προώθηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών στην Ευρώπη. Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του προγράμματος είναι η επιτυχής υλοποίηση του νέου Κανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Στόχος είναι να μπορούν οι καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να λαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής από άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, από την εταιρία της οποίας είναι συνδρομητές, εφόσον κρίνουν ότι τους παρέχει καλύτερους όρους. Η εφαρμογή του Κανονισμού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς των συνδρομητών ανά έτος.

 

Συνεχίζεται, επίσης, το έργο του BEREC σε θέματα ουδετερότητας του διαδικτύου (net neutrality), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα και κατά παράβαση του ανταγωνισμού από τους παρόχους η πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες και περιεχόμενο. Ακόμα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μίας νέας πολιτικής για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων ως παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη.

 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και του BEREC Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος «Η ΕΕΤΤ θα αξιοποιήσει την Προεδρία ενός ευρωπαϊκού οργάνου, που αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χώρα μας, για την ενεργό συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη μεταφορά ρυθμιστικής τεχνογνωσίας στην ελληνική αγορά, προτάσσοντας την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην Κοινωνία της Γνώσης προς όφελος της Πολιτείας, της οικονομίας και του καταναλωτή».

 

Το BEREC αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο, που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 27 Ρυθμιστικών Αρχών των κρατών μελών της ΕΕ, συμβουλεύει και υποστηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με το έργο του διαδραματίζει, με εχέγγυα αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας, κεντρικό ρόλο στη χάραξη της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πολιτικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ενώ συμβάλλει ενεργά στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

 


Από αριστερά προς δεξιά: κ. Μ. Σακκάς, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ για τον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Δρ. Λ. Κανέλλος, Πρόεδρος ΕΕΤΤ & BEREC 2013, Δρ. Κ. Δεληκωστόπουλος Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ, Γ. Παπαπαύλου, μέλος Ολομέλειας ΕΕΤΤ