Η δύναμη του μυαλού

41

Πώς σας φαίνεται η ιδέα μίας φορητής συσκευής προσωπικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος; Αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία του Melon και σκοπός του είναι να παρακολουθεί και να παρέχει σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω Bluetooth στο smartphone και μία ειδική εφαρμογή αναλαμβάνει να αναλύσει τα εν λόγω δεδομένα.

Το Melon έχει το σχήμα ενός λεπτού κεφαλόδεσμου και αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τον χρήστη του να πληροφορηθεί για την πνευματική του συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας και πόσο αυτή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.