Η δύναμη της υφής

99

Το Orbit1 είναι μια ειδική συσκευή ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (γαλβανοπλαστική) χαμηλού κόστους που προσανατολίζεται στην αγορά του χομπίστα που ασχολείται με τον μοντελισμό ή στις μικρές επιχειρήσεις του χώρου.

Είναι απλό στη χρήση του, ενώ όλες οι βασικές λειτουργίες ελέγχονται μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphone. Την παρούσα στιγμή, το Orbit1 υποστηρίζει τη χρήση τεσσάρων υλικών για επιμετάλλωση (χαλκός, παλλάδιο, νικέλιο και χρυσό).

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, υπάρχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής του Orbit1, ενώ αν ευοδωθούν οι προσπάθειες εξωτερικής χρηματοδότησης τα πρώτα μοντέλα θα κυκλοφορήσουν επίσημα στην αγορά τον Αύγουστο του 2016.