hol: Με 99,53% η Vodafone

93

Συνολικά 178.863.013 μετοχές της Hellas on Line, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 99,53% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, θα κατέχει η VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρόταση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου και έληξε στις 31 Μαρτίου 2015. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 52 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 2.936.172 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,63% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, από την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής η VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ απέκτησε χρηματιστηριακά επιπλέον 12.066.364 Μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 6,71% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει στις 6 Απριλίου 2015.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων την 4η Δεκεμβρίου 2014 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για λογαριασμό του κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 27 Φεβρουαρίου 2015 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

1. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 3 Μαρτίου και έληξε στις 31 Μαρτίου 2015. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 52 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 2.936.172 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,63% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2. Από την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακά επιπλέον 12.066.364 Μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 6,71% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων, επομένως, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα κατέχει 178.863.013 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 99,53% των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει στις 6 Απριλίου 2015. Η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχθέντα Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του/της στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», είτε (ii) τοις μετρητοίς στον Αποδεχθέντα Μέτοχο σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στην Ελλάδα, με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της (για νομικά πρόσωπα, την εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής των ατόμων που νόμιμα υπογράφουν για την εταιρεία, από συνεργαζόμενη τράπεζα) και έγκυρου αντιγράφου της Δήλωσης Αποδοχής, είτε (iii) με πίστωση του Χειριστή του
Αποδεχθέντα Μετόχου.

4. Περαιτέρω, ο Προτείνων:
(α) θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την απόφαση 1/644/22.4.2013 της ΕΚ (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και (β) υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου. Προς το σκοπό αυτό, ο Προτείνων έχει εισαγάγει μέσω της NBG Securities ΑΕΠΕΥ πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερομένου Τιμήματος (δηλ. €0,563 ανά Μετοχή).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.