Για τα μάτια σου μόνο

56

Το NUIA eyeCharm είναι μια συσκευή που συνδέεται με τον υπολογιστή σας μέσω Kinnect. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση των ματιών σας και ακολούθως να τη μεταφράζει σε εντολές χρήσης του συστήματος.

Το NUIA eyeCharm εκπέμπει υπέρυθρο φως στο πρόσωπο του χρήστη. Η υπέρυθρη κάμερα του Kinnect εντοπίζει το είδωλο και σε συνεργασία με την εφαρμογή 4titoo NUIA Software Suite, ο υπολογιστής είναι σε θέση να εντοπίσει ποιο σημείο της οθόνης κοιτάζει ο χρήστης.

Επιπροσθέτως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μικρόφωνο του Kinnect για φωνητικές εντολές.