Για μάστορες

89

Το Cubit είναι ένα εργαλείο ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς είναι ένα κιτ ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα. Ο χρήστης -έμπειρος και μη- μπορεί να συναρμολογήσει/συνδυάσει τα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ώστε να κατασκευάσει οτιδήποτε φανταστεί.

Ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει χωρίς να προαπαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις μιας και οι περισσότερες ρουτίνες είναι ήδη έτοιμες και το μόνο που ουσιαστικά απαιτείται είναι ο έξυπνος συνδυασμός τους.