Γερακίσια μάτια

60

Η υπηρεσία DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ανέλαβε να αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα αναγνώρισης εχθρικών στόχων και απειλών.

Το CT2WS ή αλλιώς Cognitive Technology Threat Warning System χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό που αποτελείται από ψηφιακές απεικονίσεις, ειδικούς αλγόριθμους και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, ώστε οι παρατηρητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα και με ακρίβεια κινδύνους στις περιοχές που ανιχνεύουν.

Το πρωτότυπο δοκιμάστηκε σε εικονικές συνθήκες μάχης με ποσοστό επιτυχίας 91% και σύντομα θα βρει τον δρόμο του για τα ειδικά εργαστήρια του αμερικανικού στρατού. Αναμένεται να εξοπλίσει τις χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις.