Γάντια εργασίας

61

Επιστήμονες στη Γερμανία κατασκεύασαν προστατευτικά γάντια εργασίας, τα οποία προειδοποιούν τους τεχνικούς των εργαστηρίων για την ύπαρξη τοξικών αερίων, αλλάζοντας άμεσα το χρώμα στην επιφάνειά τους.

Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από ειδικό ύφασμα το οποίο είναι εμποτισμένο με μία ουσία που αντιδρά στην παρουσία τοξικών αερίων αλλάζοντας το χρώμα από λευκό σε μπλε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για την τυχόν διαφυγή τοξικών αερίων στον χώρο τα οποία μάλιστα μπορεί να είναι άοσμα.

Επίσης τα γάντια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο ανίχνευσης τοξικών αερίων από τα ειδικά συνεργεία.