Φυσιοθεραπεία κατ’ οίκον!

37

Το Fraunhofer Institute αναπτύσσει ένα νέο σύστημα φυσιοθεραπείας στο πλαίσιο του οποίου οι ασθενείς θα ασκούνται στο σπίτι, αλλά θα είναι υπό την επίβλεψη φυσιοθεραπευτή χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.

Το σύστημα αποτελείται από μία εφαρμογή με την οποία ο φυσιοθεραπευτής προσαρμόζει ασκήσεις στο προφίλ του ασθενή. Στη συνέχεια το πρόγραμμα φορτώνεται στο physio box του ασθενή που συνδέεται με την τηλεόρασή του.

Η κάμερα Kinect, σε συνεργασία με ειδική εφαρμογή, «χαρτογραφεί» τις σωματικές παραμέτρους του ασθενή. Ακολούθως, ο ασθενής εκτελεί τις ασκήσεις, και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον φυσιοθεραπευτή για περαιτέρω αξιολόγηση.