Forthnet: Αποχώρησαν οι EIT και EITL Μάλτας

69

Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Forthnet») ανακοινώνει ότι, δυνάμει των από 25 Αυγούστου 2016 γνωστοποιήσεών τους σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, η εταιρεία Emirates International Telecommunications LLC (στο εξής «EITL») και το δημόσιο της Τυνησίας δια του Υπουργού Τεχνολογιών, Επικοινωνίας και Ψηφιακής Οικονομίας (στο εξής το «Δημόσιο της Τυνησίας»)ενημέρωσαν, κατά περίπτωση, τη Forthnet για τα εξής:

1. Στις 23 Αυγούστου 2016, η εταιρεία Emirates International Telecommunications (Malta) Limited (στο εξής η «EITΜL»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της EITL, μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της ( ποσοστού 60%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Go Plc(στο εξής η «Go»), άμεσο μέτοχο της Forthnet, στην εταιρεία ΤΤ ML Limited, εξολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Tunisie Télécom (στο εξής η «Μεταβίβαση Συμμετοχής»). Η Tunisie Télécom ελέγχεται από το Δημόσιο της Τυνησίας, το οποίο κατέχει ποσοστό 65%των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, ενώ το εναπομένον ποσοστό 35% ανήκει σε θυγατρική της EITL, η οποία όμως δεν έχει δικαίωμα ελέγχου στην Tunisie Télécom.

2. Ότι, κατόπιν της ως άνω Μεταβίβασης Συμμετοχής:

(α) το Δημόσιο της Τυνησίας, η Tunisie Télécom και η ΤΤ ML Limited κατέχουν έμμεσα, δια της Go, 24.887.737 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στη Forthnet, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,605% στο σύνολο των μετοχών αυτής, ενώ

(β) η EITL και η EITΜL δεν κατέχουν πλέον, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet.

Η παρούσα γνωστοποίηση γίνεται με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της ημεδαπής νομοθεσίας.