Forthnet: Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

30

 

 

 

 

 

2012

2011

Δ

Νοικοκυριά  με συνδυαστικές υπηρεσίες

162.242

134.505

20,6%

Συνδρομητές Broadband

564.982

528.350

6,9%

Συνδρομητές payTV Ελλάδα

397.281

391.252

1,5%

Κύκλος Εργασιών

408.066

415.584

-1,8%

EBITDA

17.851

-52.774

133,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA

74.067

80.287

-7,7%

Λειτουργικές & Επενδυτικές Ταμειακές Ροές

39.548

23.833

65,9%

 

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

«Το 2012 – ένα έτος βαθειάς κρίσης για την ελληνική οικονομία και αυξημένου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας – έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εταιρεία μας. Υλοποιήσαμε τους στόχους και τη στρατηγική μας. Ολοκληρώσαμε την οργανική μας αναδιάρθρωση, βελτιώσαμε τη ρευστότητα μας και παράλληλα επαναπροσδιορίσαμε την εμπορική μας πολιτική με έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες. Το 2013, συνεχίζουμε αποφασιστικά να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα μας και δημιουργούμε ένα νέο πεδίο εξελίξεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στις συνδυαστικές υπηρεσίες.»

 

 

 

 

Λειτουργικά Αποτελέσματα

 

Συνδυαστικές Υπηρεσίες

Το 2012 η εταιρεία ξεπέρασε τις 160 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες – κλείνοντας τη χρονιά με αύξηση 21% σε σχέση με το 2011. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στο εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο της νέας τηλεοπτικής σαιζόν σε συνδυασμό με τις νέες υπηρεσίες (Satellite Broadband, Nova Επίγεια) και καινοτόμες συνδυαστικές προσφορές που κατέδειξαν την απήχηση της εταιρείας ελληνική οικογένεια.

 

 

Q4 2012

Q4 2011

Δ

Νοικοκυριά  με συνδυαστικές υπηρεσίες

162.242

134.505

20,6%

Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

20,3%

17,1%

 

Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

20.508

8.017

155,8%

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Στο τέλος του έτους η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 6.9% και ανήλθε σε 565 χιλιάδες συνδρομητές. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε 42,1% χάρη στην εμπορική πρωτοβουλία τόσο σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών όσο και συνδυαστικών υπηρεσιών.

 

 

 

Q4 2012

Q4 2011

Δ

Συνδρομητές Broadband [1]

564.982

528.350

6,9%

Νέοι Συνδρομητές Broadband

39.244

17.707

121,6%

Ενεργοί συνδρομητές LLU

513.340

500.275

2,6%

Ποσοστό LLU

91%

95%

 

Νέοι Συνδρομητές LLU

17.138

22.709

-24,5%

Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές LLU

42,1%

20,0%

 

Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU

28,6%

30,0%

 

 

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 30 χιλιάδες συνδρομητές στις ψηφιακές της πλατφόρμες. Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με αυτή του 2011 – πλησιάζοντας οριακά τα 400 χιλιάδες νοικοκυριά.

 

Παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει τις καταναλωτικές συμπεριφορές των νοικοκυριών, η ενθουσιώδης αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών στη διάρκεια του 2012 επιβεβαιώνει τις εμπορικές επιλογές της εταιρείας που εστιάζονται σε μια οικονομικά ελκυστική πρόταση για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιεχόμενο στο ελληνικό νοικοκυριό. Η εξάπλωση των συνδυαστικών υπηρεσιών θα αποτελέσει το βασικό άξονα για περαιτέρω διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης +“+στην αγορά.

 

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

Q4 2012

Q4 2011

Δ

Ψηφιακή πλατφόρμα

397.281

386.616

2,8%

Αναλογική πλατφόρμα

0

4.636

-100,0%

Σύνολο

397.281

391.252

1,5%

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

 

  • Η εταιρεία ξεκίνησε από τις 18 Φεβρουαρίου 2013 την διάθεση της νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Forthnet Απεριόριστα που δίνουν πλέον μια νέα δυναμική στη σταθερή τηλεφωνία, καθώς ο καταναλωτής μπορεί να μιλήσει απεριόριστα προς όλα τα κινητά, με κόστος πολλαπλάσια χαμηλότερο από τις μέχρι τώρα χρεώσεις των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία με την κίνηση αυτή, εισέρχεται έμμεσα αλλά πλέον ανταγωνιστικά σε μία νέα για αυτήν αγορά, αυτή των κλήσεων προς κινητά τηλέφωνα, διεκδικώντας μερίδιο αγοράς με τελικό στόχο την αντιστροφή της μέχρι τώρα μείωσης -λόγω κρίσης και ανταγωνισμού- του μέσου μηνιαίου εσόδου ανά συνδρομητή.

 

  • Η εταιρεία επενδύει στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της και θα ολοκληρώσει μέσα στο 2013 την αντικατάσταση των αποκωδικοποιητών συνδρομητικής τηλεόρασης παλαιάς τεχνολογίας MPEG2 με αποκωδικοποιητές τελευταίας τεχνολογίας MPEG4, σε όλους τους συνδρομητές Nova. Η κίνηση αυτή, αφενός θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους   πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης να απολαύσουν στο μέγιστο την εμπειρία της Nova, καθώς όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα High Definition και 3D, αφετέρου η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει όλες τις εμπορικές και οικονομικές δυνατότητες που του προσφέρει η τεχνολογία MPEG4.

 

  • Η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με αύξηση της συνδρομητικής βάσης σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών και της διείσδυσης όλων των υπηρεσιών της στην ελληνική αγορά, υποστηρίζεται από ένα ανάλογο σχέδιο εμπορικών επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία προχωρά τις συζητήσεις της με τις δανείστριες τράπεζες για αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων, καθώς και τις διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής Forthnet AE.

 

 

Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Κερδοφορία

Τα συνολικά έσοδα το 2012 διαμορφώθηκαν σε € 408,1 εκατ., μειωμένα έναντι του 2011 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά τόσο σε επίπεδο συνδρομητικής τηλεόρασης, όσο και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η κερδοφορία όμως επανήλθε σε θετικό πρόσημο φτάνοντας τα €17,9 εκατ. – κυρίως χάρη στις περιορισμένες απομειώσεις υπεραξίας που η εταιρεία πέτυχε να διατηρήσει.

 

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες της εταιρείας στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων της (κυρίως από διαφημιστικό έσοδο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) λειτούργησαν ως σημαντικό αντιστάθμισμα στις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των ελλήνων καταναλωτών, ανοίγοντας παράλληλα νέες εμπορικές  προοπτικές με υψηλή κερδοφορία.

 

Ανάλυση Εσόδων (σε € ‘000)

12Μ 2012

12Μ 2011

Δ

Λιανική – telco

170.767

173.163

-1,4%

Λιανική – payTV

143.447

158.577

-9,5%

Εταιρικοί πελάτες – telco

49.437

42.731

15,7%

Εταιρικοί πελάτες – payTV

14.494

11.269

28,6%

Διαφήμιση

9.613

4.999

92,3%

Λοιπά έσοδα

20.308

24.845

-18,3%

Συνολικά έσοδα

408.066

415.584

-1,8%

 

Οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης την τελευταία διετία σε σχέση με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα (μεταβλητά & σταθερά κόστη περιεχομένου και διασύνδεσης, κόστη δικτύου & μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης & διάθεσης).

 

Εν τούτοις, τα άμεσα οφέλη αυτής της αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν πλήρως τη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς και των εμπορικών περιθωρίων κέρδους – ιδίως στο βαθμό που αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή κόστη όπως αποζημιώσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και λογισμικού. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα €74,1 εκατ.

 

(σε € ‘000)

12Μ 2012

12M  2011  11112011

Δ

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)

408.066

415.584

-1,8%

Δημοσιευμένο EBITDA

17.851

-52.774

133,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA[2]

74.067

80.287

-7,7%

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA

18,2%

19,3%

 

 

 

Ρευστότητα

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας κατέγραψαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια του έτους κυρίως χάρη στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τις χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €79,7 εκατ. (+3,3% έναντι του 2011) ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες εκτινάχτηκαν κατά 66% πάνω από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα.

 

Οι θετικές ταμειακές ροές οδήγησαν τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σε αύξηση  €4,8 εκατ – σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με την επιδείνωση που είχαν καταγράψει το 2011.

 


(σε € ‘000)

12M 2012

12M 2011  11112011

Δ

Λειτουργικά Κέρδη

83.502

82.334

-1,4%

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές

79.666

77.152

3,3%

Λειτουργικές & Επενδυτικές Ταμειακές Ροές

39.548

23.833

65,9%

Καθαρή μεταβολή  χρηματικών διαθέσιμων

4.791

-8.638

155,5%

 

Παρά την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς, η εταιρεία διαχειρίστηκε με επιτυχία το κεφάλαιο κίνησής της, διατηρώντας μια αυστηρή πιστωτική πολιτική που συνέτεινε στη μείωση των απαιτήσεών του κατά 15%, ενώ παράλληλα περιόρισε και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του κατά 3%.

 

 

(σε € ‘000)

31/12/2012

31/12/2011

Δ

Εμπορικές Απαιτήσεις

64.046

75.375

-15,0%

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές

111.849

115.455

-3,1%

 

Οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας  για την περίοδο 01.01 – 31.12.2012 θα δημοσιευτούν στις 29 Μαρτίου 2013.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κ. Ευτύχιο Τσαουσίδη, IRO

Τηλ. +30211 9559457, Φαξ +30211 9559055, email: ir@forthnet.gr

 

 

Σημαντικη Σημειωση

Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση του Ομίλου. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές.

 

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να ανανεώνουμε ή επικαιροποιούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν προκειμένου να συνάδουν αυτές με τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες, στα γεγονότα, στις συνθήκες ή τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις.