Φάρμακα – €6,99

158

Τα «Φάρμακα» αποτελούν το πληρέστερο ελληνικό συνταγογραφικό βοήθημα που διατίθεται στο Αppstore. Σε αυτό περιέχονται οι τιμές για 13.000 και πλέον φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως αυτές ανακοινώνονται στο Ενιαίο Δελτίο Τιμών.

Επίσης, με αυτό θα μπορέσετε να συντάξετε και να υπολογίσετε το κόστος μιας συνταγής.

Στα «Φάρμακα» θα βρείτε ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά: Χρήσιμες πληροφορίες όπως φαρμακευτική ουσία, κωδικός ΕΟΦ, ΑTC, εταιρεία, τιμές (λιανική, χονδρική, νοσοκομειακή),

Ειδικές οδηγίες συνταγογράφησης για κάθε σκεύασμα, Επισήμανση αν το σκεύασμα συνταγογραφείται με βάση τη δραστική ουσία ή την εμπορική ονομασία του (γενόσημα) κ.ά.

Κατεβάστε την εφαρμογή!