Ευρωπαϊκή έρευνα: 21η η Ελλάδα στις 28 καινοτόμες χώρες

79

Στην κατηγορία των «μέτρια καινοτόμων» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα, η οποία και το 2014 βρέθηκε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι εθνικές επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας κατατάσσουν τη χώρα μας στην 21η θέση μεταξύ των 28 κρατών της Ε.Ε., σύμφωνα με την αξιολόγηση του Innovation Union Scoreboard 2015 που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης της καινοτομίας στην Ελλάδα μειώθηκε, με όλους τους επιμέρους δείκτες -πλην ενός- να βρίσκονται κάτω από το μέσο κοινοτικό όρο. Αντίθετα, πιο καινοτόμα χώρα της Ε.Ε. αναδείχτηκε η Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Δανία, η Φινλανδία και η Γερμανία. Το 2014 συνολικά 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. βελτίωσαν τις επιδόσεις τους. Η Ελλάδα έχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των 13 χωρών.