Ευκολότερη διαχείριση του cloud με την Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack

172

Η Dell EMC ανακοίνωσε πρόσφατα την πλατφόρμα Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack, μια νέα, έτοιμη για χρήση, πλατφόρμα υβριδικού cloud, η οποία βασίζεται στο Microsoft Azure Stack. Η νέα αυτή πλατφόρμα, βοηθά τους οργανισμούς να τυποποιήσουν το δικό τους οικοσύστημα στο Microsoft Azure, για να επιταχύνουν τον  ψηφιακό μετασχηματισμό τους με αυτοματοποιημένες λειτουργίες παροχής υπηρεσιών ΙΤ, για την υποστήριξη παραδοσιακών αλλά και νέων εφαρμογών σχεδιασμένων για λύσεις cloud. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί να έχουν καλύτερη επαφή με τους πελάτες τους, να μειώνουν το χρόνο παράδοσης των νέων τους υπηρεσιών και να αποδεσμεύουν πόρους, έτσι ώστε να εστιάζουν στην προσθήκη επιχειρηματικής αξίας.

To Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack αναμένεται να είναι διαθέσιμο κατά το δεύτερο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους 2017.