Έτοιμη η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιά

73

Η εταιρεία ψηφιακής τεχνολογίας ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της δημιουργίας τηςΨηφιακής Βιβλιοθήκης και του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά,  του τέταρτου μεγαλύτερου κατά σειρά ελληνικού αποθετηρίου, σύμφωνα με τοRanking Web of Repositories (Ιούλιος 2015), εκπληρώνοντας εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων τη σχετική σύμβαση που είχε υπογραφεί με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για τις ανάγκες του έργου η ΟΝΕΧ προχώρησε στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση συνολικά 300 χιλιάδων σελίδων, οι οποίες περιελάμβαναν μέρος του πολύτιμου αρχειακού υλικού του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα:

  • 1.210 άρθρα περιοδικού «Σπουδαί», 20.000 σελίδες ψηφιοποιημένων άρθρων σπανίων περιοδικών διαθέσιμα στο διαδίκτυο
  • 550 τεκμήρια, 100.000 σελίδες ηλεκτρονικών αρχείων με ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο
  • 1.300 ψηφιοποιημένες Διδακτορικές και Μεταπτυχιακές εργασίες,  180.000 σελίδες
  • 660 ευρωπαϊκά τεκμήρια καταλογογραφημένα και ταξινομημένα

Η παρουσίαση της εν λόγω υπηρεσίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου υποέργου έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιά, στα πλαίσια της διοργάνωσης ανοικτής ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα το έργο«Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς», η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιήθηκε μέσω χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλη της φοιτητικής κοινότητας καθώς και οι εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν και μέλη βιβλιοθηκών άλλων Πανεπιστημίων και Φορέων. 

Η εταιρεία ΟΝΕΧ με την υπηρεσία της «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» βρίσκεται στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας και πρωτοπορεί στον τομέα της ψηφιοποίησης του πολύτιμου αρχειακού υλικού της.

Οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης αποτελούν μια από τις δυνατότητες υποστήριξης και παροχής λύσεων που διαθέτει η ΟΝΕΧ στο χαρτοφυλάκιο της στα πλαίσια της υποστήριξης τομέων της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και Ιδιωτικών Οργανισμών, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο εγγράφων προς διαχείριση και αρχειοθέτηση.