Έσοδα €110 δισ. από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας

101

Δέσμη μέτρων, που θα υποστηρίξουν την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προσβλέποντας -μεταξύ άλλων – σε πρόσθετα έσοδα της τάξης των €110 δις για την επόμενη πενταετία, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρώπη, επιχειρώντας να αποκτήσει ψηφιακό πλεονέκτημα έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, δίνει έμφαση στα δίκτυα επόμενης γενιάς 5G, στην ασφάλεια του Διαδικτύου και στην ψηφιακή εξέλιξη των δημόσιων υπηρεσιών.

 

Αναγνωρίζοντας ότι το “τρένο” του ψηφιακού μετασχηματισμού – το οποίο δεν επιθυμεί επουδενί να χάσει – περνά από τις υποδομές και τις υπηρεσίες επόμενης γενιάς 5G, η Ευρώπη έχει συμπεριλάβει στη δέσμη των μέτρων ζέοντα θέματα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη κοινών προτύπων σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα δίκτυα 5G.

 

Τα σχέδια, που ανακοινώθηκαν χθες, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν πάνω από €50 δις από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας. Φιλόδοξος στόχος της Ε.Ε. είναι η δέσμη των 20 μέτρων να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του 2017. Μεταξύ άλλων, προωθείται η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης, που θα επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν τις αναγκαίες υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής βοήθειας και επίλυσης προβλημάτων, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διασυνοριακό επίπεδο.

 

Επιπλέον, η Ε.Ε. θα εκπονήσει πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα εφαρμόζει την αρχή “μόνον άπαξ” για τις επιχειρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα χρειάζεται να υποβάλλουν έγγραφα στις δημόσιες αρχές μόνο μίας χώρας της Ε.Ε., ακόμη και αν ασκούν δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Εξάλλου, θα βοηθήσει τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να αναπτύξουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, όπως ηλεκτρονικές συνταγές και φακέλους ασθενών και θα επισπεύσει τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Επίσης, η Ε.Ε. έως τα τέλη του 2017 επιθυμεί να έχει διασυνδέσει όλα τα μητρώα επιχειρήσεων και τα μητρώα αφερεγγυότητας, ώστε να τα συνδέσει με τη δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η οποία θα μετατραπεί σε υπηρεσία μίας στάσης.

Επενδύσεις
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η Ε.Ε. θα επενδύσει €500 εκατ. σε ένα πανευρωπαϊκό Δίκτυο Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (κέντρων αριστείας στον τομέα της τεχνολογίας), όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και να δοκιμάζουν ψηφιακές καινοτομίες.

Επιπλέον, θα εκπονήσει πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας για να ενισχύσει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την προηγμένη μεταποίηση και τις τεχνολογίες σε “έξυπνες” πόλεις και κατοικίες, σε συνδεδεμένα αυτοκίνητα ή στις υπηρεσίες κινητής υγείας.

Εξάλλου, θα θεσπίσει μελλοντικά βιώσιμη νομοθεσία, η οποία θα στηρίξει την ελεύθερη ροή δεδομένων και θα διασαφηνίσει την κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από αισθητήρες και “έξυπνες” συσκευές. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει, επίσης, τους κανόνες για την ασφάλεια και την ευθύνη των αυτόνομων συστημάτων.

Βαρύτητα δίνεται και στο θέμα της εκπαίδευσης, με την Επιτροπή να δεσμεύεται για την παρουσίαση ενός πανευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, το οποίο θα βοηθήσει να παρασχεθούν στους ανθρώπους οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας στην ψηφιακή εποχή.

Ενιαία πρότυπα
Υψηλή προτεραιότητα δίνει η Ε.Ε. στη θέσπιση ενιαίων προτύπων για τους τομείς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

“Στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές – όπως, μεταξύ άλλων, τηλέφωνα, υπολογιστές και αισθητήρες – θα πρέπει να επικοινωνούν με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τη χώρα προέλευσής τους. Γι’ αυτό χρειάζονται μια κοινή γλώσσα: τα πρότυπα”, αναφέρει σχετικά.

Η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για να επισπευσθεί η διαδικασία θέσπισης προτύπων με τους εξής τρόπους. Δίνεται βάρος σε πέντε τομείς προτεραιότητας, όταν ζητείται από τη βιομηχανία και τους φορείς τυποποίησης να επεξεργαστούν πρότυπα. Οι εν λόγω τομείς είναι: το 5G, το cloud, το Internet of Things, οι τεχνολογίες δεδομένων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Δημόσιες υπηρεσίες
Κοινή διαπίστωση είναι ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην επωφελούνται πλήρως από τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα εκσυγχρονίσει τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και θα καταστήσει την Ε.Ε. καλύτερο μέρος όχι μόνο για να ζει κανείς, αλλά και για να εργάζεται και να επενδύει.

Πηγή: ΣΕΠΕ