Επιβράδυνση της πτώσης των εσόδων για τη Vodafone

66

Σημαντική ένδειξη ότι ξεκινά δειλά-δειλά η αντιστροφή της πτωτικής τάσης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας είναι τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδας.

Ειδικότερα, για το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης των εσόδων από υπηρεσίες η οποία διαμορφώθηκε στο 5,3% έναντι 17,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε ετήσια βάση, Απρίλιος 2013 – Μάρτιος 2014, η πτώση των εσόδων από υπηρεσίες της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκε στο 14,1%. Ωστόσο σε επίπεδο συνολικών εσόδων η μείωση ήταν μεγαλύτερη, φτάνοντας στο 21,5%, καθώς από τα 890,4 εκατ. ευρώ, στην προηγούμενη χρήση, διαμορφώθηκε στα 698,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 193 εκατ. ευρώ έναντι 241,2 εκατ. μειωμένα κατά 19,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 93,6 εκατ. ευρώ.

Στη χρήση 2013-2014 η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις ύψους 83 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο διάστημα οι καθαρές νέες συνδέσεις της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 23.000, ενώ συνολικά οι πελάτες της Vodafone Ελλάδος έφθασαν στα 4,899 εκατ. στο τέλος Μαρτίου. Σημαντικά αυξημένοι ήταν οι πελάτες της υπηρεσίας Vodafone Business Connect που έφτασαν τις 13.000 έναντι 9.000 την προηγούμενη χρονιά.

Σε ποσοστό 68% η πελατειακή βάση της εταιρίας αφορά χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης σε 9,5 ευρώ από 11,5 ευρώ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη αύξηση καταγράφει η χρήση δεδομένων καθώς διαμορφώθηκε στα 4.591 εκατ. MB έναντι 3.102 MB την προηγούμενη χρονιά.