Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα στις ΤΠΕ

133

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στον τομέα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) το τέταρτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώνεται στις 65,3 μονάδες, υποχωρώντας ελαφρά σε σχέση με την επίδοση του τρίτου τριμήνου του έτους (67,8 μονάδες κατά μέσο όρο), χαμηλότερα και έναντι της αντίστοιχης περσινής μέσης τιμής του (73,1 μονάδες).

Ο συνολικός δείκτης βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο της περιόδου 2000-2011, ο οποίος διαμορφώνεται στις 113,6 μονάδες. Η οικονομική ύφεση και η κρίση στους περισσότερους κλάδους της εγχώριας οικονομίας έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα.

Συγκεκριμένα, από τους επιμέρους δείκτες των κλάδων που εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγωγής του συνολικού δείκτη, εκείνοι των Υπηρεσιών ΤΠΕ και της Βιομηχανίας ΤΠΕ κινούνται καθοδικά, εξέλιξη η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την άνοδο του δείκτη του Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί σημαντικά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, επηρεάζοντας και αυτή αρνητικά το οικονομικό κλίμα στον τομέα ΤΠΕ.

Επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα Υπηρεσιών ΤΠΕ

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 κινείται ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του έτους, στις 71,5 μονάδες (από 75,6 μονάδες), απέχοντας 6 μονάδες από την ιστορικά χαμηλή επίδοση του β’ τριμήνου. Σε σύγκριση με την μέση τιμή τριμήνου του συνολικού δείκτη Υπηρεσιών (69,9 μονάδες), ο δείκτης Υπηρεσιών ΤΠΕ βρίσκεται οριακά υψηλότερα κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά το τρίτο τρίμηνο του 2010.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ΤΠΕ είναι συνάρτηση των εκτιμήσεων για την κατάσταση της επιχείρησης το τελευταίο τρίμηνο, των εκτιμήσεων για τη ζήτηση κατά το τελευταίο τρίμηνο και των προβλέψεων για τη ζήτηση τους προσεχείς τρεις μήνες. 

Επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ αυξάνεται εκ νέου το τέταρτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώνεται στις 69,4 μονάδες, από 65,4 μονάδες το γ’ τρίμηνο και την ιστορικά χαμηλή επίδοση των 56,2 μονάδων το β’ τρίμηνο του έτους. Ο μέσος όρος για την περίοδο 2000-2011 είναι σχεδόν διπλάσιος (120 μονάδες) του δείκτη από το μέσο όρο του το 2011. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της έντονης ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει ο τομέας τα τελευταία δύο χρόνια και ειδικά το 2011. Σε σχέση με την αντίστοιχη επίδοση του συνόλου των κλάδων του Λιανικού Εμπορίου (63,1 μονάδες), οι προσδοκίες του τομέα ΤΠΕ βρίσκονται ελαφρώς υψηλότερα το τέταρτο τρίμηνο του έτους, παρόλο που σε γενικές γραμμές οι δύο δείκτες καταγράφουν παραπλήσιες τιμές, με λίγες αποκλίσεις τα τελευταία τρία έτη.

α. Επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα Βιομηχανίας ΤΠΕ
Πτωτικά κινείται ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία ΤΠΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώνεται στις 58,4 μονάδες (από 65,2 το τρίτο τρίμηνο), στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα περσινά. Ο δείκτης στο σύνολο των μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι σημαντικά ανώτερος του δείκτη του τομέα, στις 71,6 μονάδες – σε χαμηλότερα όμως επίπεδα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο – γεγονός άλλωστε αναμενόμενο, αφού μόλις το 10% των απασχολουμένων του τομέα ΤΠΕ ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας. 

Καταναλωτές

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η εξαιρετικά δυσμενής πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζει την ανασφάλεια και το διάχυτο φόβο των νοικοκυριών για την εξέλιξη της οικονομίας. Οι μειώσεις των μισθών και οι επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που συρρικνώνουν το πραγματικό εισόδημα, η εντεινόμενη ανεργία και τα εξαγγελθέντα διαρθρωτικά μέτρα που δεν εφαρμόζονται πλήρως, συνετέλεσαν στην εξάντληση των αποθεμάτων αισιοδοξίας των πολιτών και στην επιδείνωση του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος.
Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν εδώ και δύο περίπου έτη οι πιο απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι. Από τα επιμέρους στοιχεία του δείκτη, δηλαδή τις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, την πρόθεση για αποταμίευση στο επόμενο 12-μηνο αλλά και τις προβλέψεις για την ανεργία, όλα έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.