Επί του δέρματος

107

Τα smartwatches αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη αγορά και εξασφαλίζουν τη δυνατότητα διαχείρισης των λειτουργιών του smartphone. 

Οι μικρές οθόνες όμως τα καθιστούν αρκετές φορές δύσχρηστα. Το iSkin είναι ένα πειραματικό σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών ενός smartphone.

Η πρωτοτυπία του εντοπίζεται στο γεγονός ότι έχει τη μορφή «τσιρότου» που επικολλάται στο χέρι του χρήστη ανά πάσα στιγμή.
Διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες που είναι ευαίσθητοι στην αφή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται δυναμικά τόσο τις λειτουργίες όσο και το ψηφιακό περιεχόμενο ενός smartphone.

 

 

Πηγή: iSkin