ΕΟΠΥΥ-Ιατροί – €0,79

127

O πληρέστερος οδηγός για τους συμβεβλημένους ιατρούς, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές του ενιαίου φορέα ΕΟΠΥΥ. Η εφαρμογή περιέχει κατ’ αποκλειστικότητα τα παραρτήματα ΕΟΠΥΥ με δυνατότητα υπολογισμού του πλησιέστερου στη θέση σας. Μεταξύ άλλων προσφέρει:

– Πολλαπλή και συνδυασμένη μηχανή αναζήτησης

– Εύρεση σημείου στον χάρτη και δρομολόγηση μέσω Google Maps & Navigon

– Δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης/αποστολής e-mail στον ιατρό.

– Δυνατότητα αποστολής των στοιχείων των συμβεβλημένων ιατρών σε εκτυπωτή ή/και mail, καθώς και αντιγραφής τους.

– Πληρέστερη κάλυψη (4.865 ιατροί, 1.994 εργαστήρια, 1.274 φυσικοθεραπευτές, 100 παραρτήματα).

 

Καταβάστε την εφαρμογή!