Ενδιαφέρον Wind για εξαγορά της Cyta Hellas

445

Ενδιαφέρον για την απόκτηση της Cyta Hellas εκδήλωσε σήμερα η Wind Hellas όπως δήλωσε στο Euro2day.gr εκπρόσωπος της διοίκησης της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οπως είναι γνωστό η προθεσμία για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού πώλησης μέχρι και του 100% της Cyta Hellas, που ελέγχεται από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), εκπνέει σήμερα.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες με την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος “για το σύνολο ή μικρότερο ποσοστό μετοχών”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μάλιστα, να διευκρινίσουν ποιο ποσοστό των μετοχών θα αγοραστεί με μετρητά και ποιο ποσοστό με ανταλλαγή άλλων περιουσιακών στοιχείων και να παρουσιάσουν αναλυτικά στοιχεία για τα τελευταία.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διοίκηση της ΑΤΗΚ θα αποφασίσει ποιοι από τους ενδιαφερόμενους κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση και θα κληθούν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΑΤΗΚ είναι η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC), ενώ τα γραφεία Μπερνίτσα (Ελλάδα) και Γεωργιάδης & Πελίδης (Κύπρος) λειτουργούν ως νομικοί σύμβουλοι.

Πηγή: euro2day.gr