Ένα microchip για κάθε στιγμή

32

Ερευνητές του Oregon State University κατασκεύασαν ένα microchip σε μέγεθος γραμματόσημου, το οποίο είναι σε θέση να παρακολουθεί τις ζωτικές λειτουργίες του χρήστη.

Την παρούσα στιγμή το microchip υπόκειται σε εξαντλητικούς κλινικούς ελέγχους, ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητές του σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της μονάδας είναι ότι για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί ενέργεια που αντλεί από τη ραδιοσυχνότητα ενός κινητού τηλεφώνου, εξαλείφοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανάγκη μπαταρίας.
Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει –θεωρητικά– απεριόριστη αυτονομία για τους ασθενείς.