Ελευθερία κινήσεων

42

Το σύστημα Digits αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της Microsoft, μια και αναμένεται να αλλάξει άρδην τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή ή ακόμη και να αντικαταστήσει τα χειριστήρια του XBOX 360.

Η εν λόγω τεχνολογία αναλαμβάνει να εντοπίζει τις κινήσεις του χρήστη μέσω συσκευής που είναι τοποθετημένη στον καρπό του. Ακολούθως, τις μεταφράζει σε εντολές χρήσης λογισμικού, όπως η αλλαγή σελίδας σε ένα ψηφιακό βιβλίο ή η μεγέθυνση ενός εγγράφου, στε να είναι ευανάγνωστο.