Εκτιμήσεις για ανοδική πορεία του 3D Printing παγκοσμίως

76

Πεδίο δόξης λαμπρό ανοίγεται για την παγκόσμια αγορά της τρισδιάστατης εκτύπωσης, η οποία κατά την τρέχουσα χρήση θα κινηθεί με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 56%, για να διαμορφωθεί στα $5,2 δις έναντι $3,3 δις το 2014. Η πορεία του κλάδου – τουλάχιστον – έως το 2019 θα είναι ανοδική και μάλιστα με ισχυρά ποσοστά αύξησης, καθώς – έως το 2019 – η αξία της αγοράς  του 3D printing και των υπηρεσιών, που σχετίζονται με αυτή, υπολογίζεται να φτάσει τα $20,2 δις. Συνολικά δε για την περίοδο 2014-2019, οι αναλυτές της Canalys επιφυλάσσουν για την αγορά της τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 44%.

Η Canalys υπογραμμίζει σε σχετική ανάλυση της ότι η αγορά του 3D printing, όπως ήταν αναμενόμενο, διευρύνεται με αυξανόμενους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, τάση που αναμένεται να επιταχυνθεί την προσεχή πενταετία. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι νέοι πάροχοι, με προέλευση κυρίως την Ασία, θα εισέλθουν στον κλάδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, απειλώντας εδραιωμένους “παίκτες” της αγοράς, που σήμερα βρίσκονται, κυρίως, στη Γερμανία και στις ΗΠΑ.

Εκτίμηση των αναλυτών της εταιρείας είναι ότι, τα επόμενα πέντε χρόνια, η αγορά του 3D printing θα ωριμάσει περαιτέρω, καθώς μία σειρά κλάδων, που σήμερα δεν έχουν μπει ακόμη στη λογική της τρισδιάστατης εκτύπωσης, θα αρχίσουν να έλκονται από τα οφέλη της.

Αιτίες ανόδου
Οι αναλυτές εδράζουν την αισιοδοξία τους για την περαιτέρω πορεία της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς στην προβλεπόμενη μείωση των τιμών, στην αύξηση της ταχύτητας και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, που σχετίζονται με το 3D printing. Μάλιστα, εκτιμούν ότι το ανοδικό ρεύμα, που αναμένουν για την προσεχή πενταετία, αφορά τόσο τα προϊόντα για επαγγελματική χρήση όσο και για επαγγελματική.

Τη μεγαλύτερη ώθηση στη συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να δώσουν οι τομείς της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και ο ιατρικός κλάδος, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εισφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της παγκόσμιας αγοράς τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς, ήδη, εταιρείες, όπως η GE, η Boeing και η BMW επενδύουν πολλά εκατομμύρια δολάρια στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Οφέλη
Πρόσφατη μελέτη της Gartner εκτιμά ότι η χρήση της τριασδιάστατης εκτύπωσης μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής τελικών προϊόντων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 4%. Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, η ενσωμάτωση των 3D εκτυπώσεων στην παραγωγική διαδικασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους, ειδικά στο επίπεδο της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων. Η μέση μείωση, σύμφωνα με τους αναλυτές της Gartner, εκτιμάται μεταξύ 4,1% και 4,3%, ενώ, όπως εκτιμούν, τα οφέλη από τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις θα συνεχίσουν να είναι πολύ ορατά, αποτελώντας ένα σημαντικό κίνητρο για την περαιτέρω διείσδυση των 3D εκτυπώσεων και των προϊόντων τους στην αγορά.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκτίμηση είναι ότι, έως το 2018, το 50% των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της βαριάς βιομηχανίας και των επιστημών ζωής θα χρησιμοποιεί 3D printing για να παράξει τμήματα των προϊόντων, που καταναλώνει ή πουλά.

Πάντως, όπως προκύπτει από έρευνα, το υψηλό κόστος απόκτησης και τα κόστη πρώτης λειτουργίας αποτελούν το βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για το 3D printing για 6 στις 10 επιχειρήσεις.

Πληροφορίες από το sepe.gr.