Εκτιμήσεις Fitch για τον ΟΤΕ

147

Ο Fitch σε έκθεσή του σημειώνει ότι μια άμεση υποβάθμιση του ΟΤΕ στην κλίμακα του C ή D θα προκαλέσει μια πιθανή άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας και έξοδό της από το ευρώ.

Αναφορικά με αυτό το σενάριο, το οποίο δεν αποτελεί την κυρίαρχη εκτίμηση του οίκου, σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόβλημα ρευστότητας λόγω της εξυπηρέτησης χρέους σε ευρώ και την ύπαρξη ταμειακών ροών σε δραχμές.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι ανταγωνιστές του οργανισμού, Wind και Vodafone, θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η πρώτη δεν έχει σημαντικά δανειακά βάρη μετά την αναδιάρθρωση και η δεύτερη είναι μια πολυεθνική με κεντρική διαχείριση της χρηματοδότησής της εκτός Ελλάδας.  

Με βάση το υφιστάμενο σενάριο βάσης της Fitch, μιας τακτικής αναδιάρθρωσης χρέους της Ελλάδας, υφίσταται περιθώριο ήπιας βελτίωσης της αξιολόγησης ΒΒ του ΟΤΕ.  

Μια ακόμη εναλλακτική είναι μια άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας, με τη χώρα να παραμένει, τουλάχιστον αρχικά, εντός της ζώνης του ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η αξιολόγηση του ΟΤΕ θα υποχωρήσει στην περιοχή του Β, τονίζει ο οίκος.

Πληροφορίες από: euro2day.gr