Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας

56

Το Wattio Smarthome 360 είναι ένα σύστημα διαχείρισης/παρακολούθησης κατανάλωσης οικιακής ενέργειας, το οποίο μπορεί να ελέγχεται πλήρως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, smartphone ή tablet. Αποτελείται από τέσσερις συσκευές (POD, THERMIC, GATE και BAT), οι οποίες και επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους.

Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του σπιτιού, ειδοποίησης για υπερβολική κατανάλωσης ενέργειας, λειτουργίας ψηφιακού θερμοστάτη καθώς και παροχής πληροφοριών σχετικά με την εν γένει κατανάλωση ενέργειας.

Σκοπός του συστήματος Wattio Smarthome 360 είναι να μειώσει δραστικά την κατανάλωση ενέργειας προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.