Εξέταση οφθαλμών μέσω smartphone

48

Ομάδα ερευνητών στην Αγγλία ανέπτυξε ένα μεταφερόμενο kit οφθαλμολογικής εξέτασης, ονόματι Peek. Το Peek αποτελείται από μία ειδική εφαρμογή καθώς και από ένα μικρό εξάρτημα που ουσιαστικά «μεταμορφώνει» ένα smartphone με λειτουργικό Android σε μία συσκευή οφθαλμολογικής εξέτασης.

Εξασφαλίζει πληθώρα έγκυρων εξετάσεων σχετικά με τους οφθαλμούς, όπως για παράδειγμα καθαρότητα όρασης, καταρράκτη κ.ά. Το Peek αποτελεί μία αξιόπιστη και χαμηλού κόστους λύση για οφθαλμολογικές εξετάσεις σε ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη και δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: PEAKVISION