Εξαιτίας “υπερβολικής πίεσης” το πρόβλημα στις μπαταρίες της Samsung

103

Η Samsung ανακάλυψε τελικά την αιτία που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα το οποίο με τη σειρά του οδηγούσε σε έκρηξη της μπαταρίας του Galaxy Note 7.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που απέστειλε προς την Υπηρεσία Τεχνολογίας και Προτύπων της Νοτίου Κορέα η Samsung εξηγεί πως εξαιτίας υπερβολικής πίεσης προκλήθηκαν τα βραχυκυκλώματα στις μπαταρίες των Galaxy Note 7, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε υπερθέρμανση και τελικά σε έκρηξη της συσκευής, τραυματίζοντας μάλιστα και ανθρώπους.

Πάντως οι έρευνες της εταιρείας αναμένεται να συνεχιστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν ξανά στο μέλλον αντίστοιχα προβλήματα.