Εφαρμογές αποκλειστικά για logistics

138

Η OrianInformationSystemsανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κλάδου των logisticsδημιούργησε τις εφαρμογές SmartP.O.D. (Proofofdelivery) και SmartteleTracking, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται αποκλειστικά στις δυνατότητες των smartphonesκαι του διαδικτύου.

Χρησιμοποιώντας τα SmartP.O.D. (Proofofdelivery) και SmartteleTrackingοι εταιρίες επιτυγχάνουν πλήρη οργάνωση αλλά και έλεγχο του δικτύου μεταφορών/διανομών τους, ενημερώνουν τους πελάτες τους σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της μεταφοράς ενώ έχουν δυνατότητα άμεσης παρέμβασης εφόσον κριθεί απαραίτητο.

SmartP.O.D.: Το γραφείο κίνησης αναθέτει – μέσω διαδικτυακής εφαρμογής – μεταφορές σε οδηγούς οχημάτων που έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Οι οδηγοί  ενημερώνονται άμεσα στο κινητό τους για τις μεταφορές που τους ανατίθενται και έχουν στη διάθεσή τους αναλυτικές πληροφορίες όπως ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης, η διεύθυνση παράδοσης σε ψηφιακούς χάρτες αλλά και ειδικότερες διευκρινίσεις. Παραδίδοντας το φορτίο, οι μεταφορείς λαμβάνουν ηλεκτρονική υπογραφή στο κινητό τους τηλέφωνο ενώ μπορούν να αποστείλουν και φωτογραφία του παραδοτέου φορτίου. Οι πληροφορίες αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο γραφείο κίνησης (μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής) καθώς και με e-mail  στον  πελάτη ενώ το γραφείο κίνησης μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τη διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Το SmartteleTracking αποτελεί υπηρεσία συμπληρωματική του Smart P.O.D. η οποία παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μεταφορέων και των παραδόσεων/παραλαβών. Το γραφείο κίνησης μπορεί να βλέπει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα μεταφορικά οχήματα, τι διαδρομές και τι στάσεις έχουν πραγματοποιηθεί ενώ παράλληλα έχει και συνολική εικόνα σε ψηφιακό χάρτη όλων των διαδρομών / παραδόσεων που διεξάγονται σε πραγματικό χρόνο.

Τα προϊόντα SmartP.O.D. και SmartteleTrucking είναι ανεξάρτητα, δεν απαιτούν υποδομές πληροφορικής και είναι “ανοικτά”, μπορούν δηλαδή να συνεργάζονται με επιχειρησιακές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μέσω ειδικών interfaces. Ο μοναδικός απαραίτητος εξοπλισμός για τη χρήση τους είναι πρόσβαση στο διαδίκτυο και κινητά τηλέφωνα android (με έκδοση 2.3 και πάνω). Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο GooglePlay.