ΕΕΤΤ: “Πράσινο φως” για την εξαγορά της hol από τη Vodafone

59

Η απόκτηση του 72,5% των μετοχών της hol αντί ποσού 70 εκατ. ευρώ από τη Vodafone εγκρίθηκε από την EETT.

“Η συγκέντρωση μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα συνδυασμού υπηρεσιών (μέσω της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών ως σύνολο σε καθορισμένες αναλογίες και σε καθορισμένη τιμή) αλλά δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δομή και στις συνθήκες του ανταγωνισμού των αγορών. Η συγκέντρωση Vodafone-hol δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες” εξέτασε η ΕΕΤΤ. Η επιτροπή δηλώνει στην απόφαση έγκρισης της συνεργασίας, πως “επιφυλάσσεται να εξετάσει στο μέλλον, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τη συμβατότητα των παρεπόμενων υποχρεώσεων της Κυρίας Σύμβασης(λ.χ. ρήτρα περί μη ανταγωνισμού) με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού”, σημειώνει η ΕΕΤΤ στην ανακοίνωσή της.

Σημειωτέον ότι ο συνδυασμός των υπηρεσιών του 3Play προκάλεσε την έκρηξη των συνδρομητών της Nova.