ΕΕΤΤ: Κοστολογικός έλεγχος ΟΤΕ 2012

117

Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ ενέκρινε τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ για το 2012, σύμφωνα με τα οποία προκύπτουν μειωμένες τιμές για τις περισσότερες από τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες χονδρικής και λιανικής. Επιπλέον, ενέκρινε τις τιμές για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής VDSL από καμπίνα, ενώ, για πρώτη φορά, ορίστηκαν τιμές για υπηρεσίες VDSL από αστικό κέντρο του ΟΤΕ.

Οι τιμές, που εγκρίθηκαν, ισχύουν αναδρομικά από τις αρχές του έτους με την εξαίρεση των τιμών για τις οποίες δεν αποδείχθηκε κοστοστρέφεια και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ στο ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι ο ετήσιος κοστολογικός έλεγχος, που διενεργεί η ΕΕΤΤ, εξετάζει τη συμμόρφωση του ΟΤΕ με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού τις οποίες διατηρεί ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ σε μία σειρά αγορών στον κλάδο τηλεπικοινωνιών.

Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, εγγυάται την υγιή ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διασφαλίζει για τους Έλληνες καταναλωτές περισσότερες, πιο ανταγωνιστικές και πιο προσιτές επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες.