Δυναμικά… κρύσταλλα

48

To View Dynamic Glass ίσως να αποτελέσει το βασικό υλικό για τα μελλοντικά παράθυρα. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ειδικής κατασκευής κρύσταλλο που έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη φωτεινότητα και τη θερμότητα που περνά μέσω αυτού με την αλλαγή του χρωματισμού του.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη στιγμιαία εφαρμογή μικρού ηλεκτρικού φορτιού στο οποίο αντιδρά το ειδικό υλικό επίστρωσης που είναι ενσωματωμένο στο κρύσταλλο.

Ως πρώτη ύλη έχει διπλάσιο κόστος από το παραδοσιακό κρύσταλλο, η απόσβεση του οποίου γίνεται σε βάθος χρόνου, μια και εξοικονομεί ενέργεια.