Διορθώθηκε σημαντικό κενό ασφαλείας στο Facebook

97

Ένα σημαντικό ελάττωμα στην πλατφόρμα του Facebook ανακάλυψε και διόρθωσε ερευνητής, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε κάποιον να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα που φιλοξενείται από το κοινωνικό δίκτυο.

Πρόκειται για ένα κενό ασφαλείας που σχετίζεται με το Business Manager του Facebook, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση σελίδων στην υπηρεσία. Ο επιτιθέμενος, εάν εκμεταλλευόταν το bug, θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο κάθε σελίδας, ακόμα κι αν δεν είχε δικαιώματα διαχειριστή. Με λίγα λόγια, θα είχε τη δυνατότητα να την διαγράψει, ή να αλλάξει το περιεχόμενο και τη μορφή της.

Ο ερευνητής, ονόματι Arun Sureshkumar, έλαβε το ποσό των $16.000 από το Facebook ως αμοιβή για την ανακάλυψή του.