Διάκριση για την WIND στο θεσμό των BRAVO

81

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND στο πλαίσιο διεξαγωγής του θεσμού BRAVO για την αξιολόγηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Στον Δείκτη Αντίληψης διακρίθηκε στην κατηγορία «Κοινωνία», ενώ στον Δείκτη Βιωσιμότητας διακρίθηκε στην κατηγορία «Καλύτεροι Απολογισμοί Βιωσιμότητας».

 

Ο θεσμός «BRAVO», διοργανώθηκε φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, από το QualityNetFoundation(QNF) με τη συμμετοχή πάνω από 120 σημαντικών Κοινωνικών Εταίρων της Ελλάδας. Ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς, στελέχη εταιρειών, εκπρόσωποι της πολιτείας και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών,  έλαβαν μέρος σε μια ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με τη σημασία του sustainability reporting, ως το βασικό εργαλείο αυτοδέσμευσης των εταιρειών για την επίτευξη διαφάνειας στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Η WIND συμμετείχε ενεργά στο διάλογο εκπροσωπούμενη από τον Γιώργο Τσαπρούνη, Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων  ο οποίος κατά την παρέμβαση του τόνισε ότι: «Οι κοινωνικές οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες επιτάσσουν σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά το υπεύθυνο «επιχειρείν» μέσα από υπεύθυνες επενδύσεις, με προτεραιότητα στην κοινωνία. Για αυτό στην WINDθεμελιώνουμε την μακροπρόθεσμή ανάπτυξή μας συγκεράζοντας τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα με την Εταιρική Υπευθυνότητα.»

 

Ο θεσμός «BRAVO» διοργανώνεται από το QualityNetFoundation(QNF), το Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών. Το QNF είναι ένας Οργανισμός Κοινωνικής Δικτύωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί ως μια ανοιχτή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα διαλόγου, με στόχο την προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας για την επίτευξη της Κοινωνικής Συνοχής και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.