Διάγνωση εγκεφαλικής διάσεισης

59

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατασκεύασαν ένα σύστημα έγκαιρης διάγνωσης για περιπτώσεις εγκεφαλικής διάσεισης.

Απευθύνεται κυρίως σε αθλητές. Πρόκειται για μία εφαρμογή που τρέχει σε tablet και χρησιμοποιεί τα δεδομένα της φωνής για να διαπιστώσει με ακρίβεια αν υπάρχουν ενδείξεις εγκεφαλικών κακώσεων στον αθλητή. Ο τρόπος λειτουργίας της είναι αρκετά απλός.

Ο χρήστης θα πρέπει αρχικά και πριν από κάποιον αγώνα να εκφωνήσει συγκεκριμένες λέξεις. Σε περίπτωση τραυματισμού θα πρέπει να επαναλάβει τις λέξεις αυτές. Ειδικός αλγόριθμος αναλαμβάνει να συγκρίνει τις όποιες διαφορές στην εκφορά του λόγου ώστε να εντοπίσει το ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας.