Δεσμός & Vodafone κάνουν τη διαφορά!

73

Με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρoς Νιάρχος και του Katharina Turnauerstiftung, χάρη στην οποία δημιουργήθηκε το online εργαλείο Desmos Direct (www.desmosdirect.org), το αμοιβαίο όφελος που αμφίδρομα αποδίδουν οι δράσεις της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων -όπως και άλλων φορέων είτε μεμονωμένων πολιτών- μπορεί πλέον να ξεκινήσει με ένα μόνο «κλικ». Οπως είναι γνωστό, ο Δεσμός (www.desmos.org 210-8119365 και 2310-527620) συνδέει ΜΚΟ, φορείς και ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας με την προσφορά κάθε επιχείρησης είτε ιδιώτη, και αξιοποιεί την πρoσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από εταιρείες και ιδιώτες έτσι ώστε να καλύπτονται διαπιστωμένες ανάγκες και να είναι βέβαιο ότι η κάθε προσφορά φτάνει εκεί ακριβώς που τη χρειάζονται.

Πέρα από την ύψιστη αναγνώριση του έργου του Δεσμού με τη βράβευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ένα φετινό ζωντανό παράδειγμα της αποτελεσματικότητάς του είναι και η επιτυχία της συνεργασίας του με την κοινωφελή πρωτοβουλία της Vodafone «World of Difference». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από τη Vodafone παγκοσμίως και έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 3.025 επιτυχόντες να εργασθούν αμειβόμενοι στον κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους. Στη χώρα μας και σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προσφοράς της Vodafone.

Κατόπιν διαγωνισμού επιλέγονται οι δέκα νικητές, με βάση το έργο που επιθυμούν να προσφέρουν εργαζόμενοι επί ένα εξάμηνο προς όφελος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προτείνουν, ενώ η Vodafone καλύπτει τις αμοιβές τους. Συνήθως, οι νικητές μέσα από την εργασία τους λειτουργούν είτε ως συντονιστές είτε ως διαχειριστές προγραμμάτων κοινωφελών μη κερδοσκοπικών οργανισμών και συμβάλλουν στην ανακούφιση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Μεταξύ των φετινών νικητών η Vodafone επέλεξε τον Δεσμό, που προτάθηκε από την Αννυ Σκουρλέτη η οποία και εργάσθηκε ως υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Περιεχομένου της Διαδικτυακής Πλατφόρμας «Δεσμός». Εργάσθηκε για τον κόμβο της διαδικτυακής διασύνδεσης προσφορών σε είδος με τις ανάγκες φορέων κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, οργάνωσε και συντόνισε τη δοκιμαστική περίοδο της πλατφόρμας, στην οποία περιλαμβάνεται η συγγραφή εγχειριδίου, η εκπαίδευση 29 οργανισμών, η βελτίωση της λειτουργίας της και η πραγματοποίηση 100 επιτυχημένων πραγματικών συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας.