Δεν συμμορφώθηκε η Google με τις πολιτικές περί απορρήτου

50

Πριν από το καλοκαίρι αναμένεται να ληφθούν μέτρα που θα υποχρεώσουν την Google να ακολουθήσει την κοινή πολιτική απορρήτου που ψήφισαν οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.

Όπως εξηγεί η γαλλική αρχή CNIL, στις 16 Οκτωβρίου 2012 και έπειτα από μήνες έρευνας με επικεφαλής τη CNIL, οι αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ εξέδωσαν τα κοινά συμπεράσματά τους σχετικά με τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών του. Σύστησαν στην Google να βελτιώσει την ενημέρωση των χρηστών και να διευκρινίσει ποια δεδομένα συνδυάζονται από την ενοποίηση των πολιτικών τήρησης του απορρήτου σε εξήντα υπηρεσίες του. Ζήτησαν ακόμα να αποσαφηνίσει ακριβώς τις περιόδους διατήρησης των δεδομένων που επεξεργάζεται. 

Τέσσερις μήνες μετά την πάροδο της περιόδου που δόθηκε στην Google για να συμμορφωθεί, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Στις 18 Φεβρουαρίου, οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων δεσμεύονται να λάβουν δράση και να συνεχίσουν τις έρευνές τους. Έτσι, αποφασίστηκε ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας, υπό την καθοδήγηση της CNIL, που θα συντονίζει την κατασταλτική τους δράση, δράση η οποία θα πρέπει να γίνει πριν το καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο πλάνο θα υποβληθεί στην Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 για έγκριση στην επόμενη συνεδρίασή του στις 26 Φεβρουαρίου.