Cloud Client Manager από την Toshiba

102

Η Toshiba Europe GmbH παρουσιάζει το Toshiba Cloud Client Manager (TCCM) –μια υπηρεσία cloud που επιτρέπει στις εταιρίες να διαχειρίζονται εύκολα συσκευές end-point, παρέχοντας άρτιο assetmanagementκαι επαρκή εργαλεία που διασφαλίζουν την αυτάρκεια και συμβατότητα των συσκευών. Χρησιμοποιώντας έναν βασικό webbrowser, οι διαχειριστές μπορούν να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις συσκευές online, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε serversκαι ειδικό λογισμικό management. Το TCCMθα παρουσιαστεί στο GartnerSymposiumITXPO 2013.

 

Υποστηρίζοντας διαφορετικά προϊόντα και λειτουργικά συστήματα (OS), οι πολλαπλές συσκευές μπορούν να γίνουν εύκολα διαχειρίσιμες, ανεξαρτήτως πλατφόρμας, OSή άλλου σεναρίου. Στόχος του TCCMδεν είναι απλώς να βελτιώσει την οργανωτική επάρκεια και να κερδίσει χρόνο, αλλά να αυξήσει την παραγωγικότητα αφού οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές μεταξύ PCs, φορητών υπολογιστών, smartphonesκαι tablets.

 

Το TCCMκάνει τη διαχείριση και την υποστήριξη των συστημάτων αυτόματη διαδικασία. Για τον πελάτη αυτό πρακτικά σημαίνει περισσότερο ευέλικτη διαχείριση μέσω ενός απλού interfaceπου είναι διαθέσιμο online – όλα μέσω μιας αρχιτεκτονικής που διεκπεραιώνει εργασίες εύκολα και γρήγορα.

 

Ως μέρος αυτού του συστήματος, το TCCMπροσφέρει λύσεις για patchmanagement, powermanagementκαι HDDhealthmonitoring. Επίσης διαθέτει συμπληρωματικές λειτουργίες για ITassetmanagement, softwaremanagement, καθώς επίσης και MobileDeviceManager.

 

 

Περισσότερα σχετικά updatesκαι συντομότερος χρόνος για patch

Η λειτουργία patchmanagementαναγνωρίζει αυτόματα τι χρειάζεται για κάθε συσκευή, μεταξύ πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Έτσι γίνονται τα απαραίτητα updatesώστε να είναι όλες οι συσκευές του δικτύου σίγουρες και ασφαλείς. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι κίνδυνοι και η περιπλοκότητα για την επιχείρηση.

 

Περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας

Η λειτουργία powermanagementείναι σχεδιασμένη ώστε να υπολογίζει πόση ενέργεια καταναλώνεται καθημερινά, κάθε μία ώρα ή κάθε δύο ώρες – καθώς επίσης και τις εκπομπές CO2 που αφήνει. Λαμβάνοντας πληροφορίες για τα επίπεδα της χρήσης, ο ITadministratorμπορεί να πάρει δράσεις περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας – μη επιτρέποντας την αλλαγή στα powersettingsενός χρήστη, επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ρύθμιση, ή χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας.

 

Περιορίζοντας την απώλεια δεδομένων

Αν μια HDD«πέσει», το ενδεχόμενο απώλειας δεδομένων πριν σωθούν μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο σε μια επιχείρηση. Το HDDhealthmonitoringείναι μια λειτουργία που προειδοποιεί πριν από τέτοιες καταστάσεις, ώστε να γίνει backup εγκαίρως. Χρησιμοποιώντας τον αλγόρυθμο που ανέπτυξε η Toshibaαναλύοντας εκτενή δεδομένα στο cloud, οι πιθανοί κίνδυνοι ανιχνεύονται – ώστε να μπορούν οι εταιρίες να πάρουν proactiveμέτρα, όπως το backup αρχείων ή να εντάξουν την αντικατάσταση HDD στο businessplanτης εταιρίας.

 

Διευρυμένη υποστήριξη για φορητές συσκευές και assetmanagement

HToshibaπαρουσιάζει επίσης της λειτουργία MobileDeviceManager (MDM). Θα είναι διαθέσιμη για TCCMτο 2014 ενώ είναι ήδη διαθέσιμη σαν plug-inστο ToshibaSmartClientManager (TSCM), TSCM2.0..Φτάνοντας τα 250,000 endpointsανά server, η TSCM 2.0 είναι μια μοναδική πλατφόρμα management που βοηθάει τους ITadministrators να διαχειρίζονται την πίεση και την περιπλοκότητα διαφόρων εργασιών. Αναζητώντας νέα χαρακτηριστικά, όπως υποστήριξη πολλαπλών συσκευών, οι εταιρίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέγουν τη λύση της Toshiba.

Τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά κάνουν εύκολη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για hardwareκαι software.Άλλωστε, το IT asset management είναι σημαντικό για την οργάνωση της εταιρίας.

Με το TCCM, ο administratorμπορεί να χρησιμοποιήσει τη managementscreenγια να δει την πλήρη λίστα των συσκευών της επιχείρησης και να κλικάρει πάνω σε κάποια για να έχει διευρυμένη πληροφόρηση. Αυτή η δυνατότητα softwaremanagementπαρέχει επίσης χρήσιμες λίστες για τα διαφορετικά είδη λογισμικού που έχουν οι endpointσυσκευές. Συγκεντρώνοντας πληροφορίες για το hardwareκαι το softwareκάθε συσκευής , οι χρήστες έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προγραμματίσουν τις αγορές ITή αναδιανομή των πόρων.

 

Με τόσους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν smartphonesκαι tablets, το mobiledevicemanagementείναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό. Το MDMτης Toshibaδουλεύει με διάφορους πάροχους και operatingsystems/πλατφόρμες και επιτρέπει στις εταιρίες να διαχειρίζονται mobileσυσκευές δημιουργώντας άδειες ανά προφίλ χρήστη (dataκαι appaccess), εφαρμόζοντας μέτρα ασφαλείας όπως το password, η κωδικοποίηση και το κλείδωμα της συσκευής. Τα businessappsμπορούν επίσης να περιλαμβάνονται στη συσκευή του χρήστη στη λογική του ‘BringYourOwnDevice’ (BYOD).                                                          

Τα TCCMκαι TSCM 2.0 θα είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2014.