Αυτόνομα ηλεκτρικά λεωφορεία

102

Στη Νότια Κορέα τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία. Είναι εξοπλισμένα με το σύστημα OLEV (OnlineElectricVehicle).

Ουσιαστικά, τα λεωφορεία τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω των ενσωματωμένων καλωδίων ρεύματος που είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της ασφάλτου των δρόμων.

Τα οχήματα αυτής της τεχνολογίας δεν χρειάζεται να μεταφέρουν τεράστιες μπαταρίες ή να κάνουν στάσεις για επαναφόρτιση.

Οι καλωδιώσεις του δρόμου παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία με τη σειρά τους μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια από το ενσωματωμένο σύστημα OLEV των οχημάτων.

 

 

 

 

 

Πηγή: KAIST