Άυλο πληκτρολόγιο

84

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Malardalen της Σουηδίας αναπτύσσουν ένα νέο σύστημα που μπορεί να αντικαταστήσει τα συμβατικά πληκτρολόγια.

Αποτελείται από τα γυαλιά Google καθώς και δυο ειδικά περιβραχιόνια που προσαρμόζονται στα χέρια του χρήστη. Ο συνδυασμός αυτών δημιουργεί ένα εικονικό πληκτρολόγιο το οποίο είναι ορατό μόνο στον χρήστη.

Τα περιβραχιόνια διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης των δακτύλων. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια μεταφέρονται στα γυαλιά Google τα οποία αναλαμβάνουν να εμφανίσουν ένα πληκτρολόγιο στο οπτικό πεδίο του χρήστη. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα χρήσης ποντικιού.

 

 

 

 

Πηγή: Malardalen της Σουηδίας