Αύξηση των συνδρομητών κατέγραψε η Forthnet

49

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

«Είμαστε ευτυχείς που οι συνδυαστικές μας υπηρεσίες χαίρουν αποδοχής από τα Ελληνικά νοικοκυριά σε αυτή την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης. Το λανσάρισμα της νέας οικογένειας υπηρεσιών Nova 3Playεξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες για ποιοτική οικιακή ψυχαγωγία και επικοινωνία των πελατών μας».

Συνδυαστικές Υπηρεσίες

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 185 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες – κλείνοντας το τρίμηνο με αύξηση 32,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στις καινοτόμες προσφορές που ενίσχυσαν την παρουσία της στα Ελληνικά νοικοκυριά. Τα μοναδικά ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των συνδυαστικών υπηρεσιών είναι ο βασικός λόγος της αύξησης της συνδρομητικής βάσης. Οι συνδυαστικές υπηρεσίες έχουν υγιές περιθώριο κέρδους ενώ ταυτόχρονα οι συνδρομητές παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

 

Q1 2013

Q1 2012

Δ

Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες

185.480

139.932

32,6%

Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

24,4%

18,70%

+5,7πμ

Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

23.238

5.427

328,2%

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 8,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ξεπερνώντας τους 573 χιλ. συνδρομητές. Στο πρώτο τρίμηνο του 2013, το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ 85,7% επιβεβαιώνοντας την απήχηση των εμπορικών προτοβουλιών σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών.

 

 

Q1 2013

Q1 2012

Δ

Συνδρομητές Broadband

573.249

527.289

8,7%

Νέοι Συνδρομητές στο Τρίμηνο

8.267

-1.061

Ενεργοί Συνδρομητές LLU

541.376

504.550

7,3%

Ποσοστό LLU

94%

96%

-2,0πμ

Νέοι Συνδρομητές LLU

28.036

4.275

555,8%

Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές

85,7%

9,2%

 

Συνολικό Μερίδιο Αγοράς LLU

29,6%

29,5%

 

 

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με αυτή του 1ου τριμήνου του 2012, ξεπερνώντας τις 374 χιλ. νοικοκυριά, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet, παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα. Το λανσάρισμα των συνδυαστικών υπηρεσιών Nova 3Play προβλέπεται να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.  

 

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

Q1 2013

Q1 2012

Δ

Ψηφιακή πλατφόρμα

373.621

359.706

3,9%

 

Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1ο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε € 97,5  εκ., μειωμένα έναντι του 1ου τριμήνου του 2012 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά αλλά και στην αλλαγή των λογιστικών μεθόδων. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη είναι στο επίπεδο του 5,5%.

 

Ανάλυση Εσόδων (σε € ‘000)

Q1 2013

Q1 2012

Δ

Λιανική – telco

40.379

44.494

-9,2%

Λιανική – payTV

35.214

38.497

-8,5%

Εταιρικοί πελάτες – telco

10.537

12.489

-15,6%

Εταιρικοί πελάτες – telco (ομαλοποιημένο)*

12.517

12.489

0,2%

Εταιρικοί πελάτες – payTV

4.387

3.665

19,7%

Διαφήμιση

2.730

2.659

2,7%

Λοιπά έσοδα

4.267

3.478

22,7%

Συνολικά έσοδα

97.514

105.281

-7,4%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)*

99.494

105.281

-5,5%

* Η ομαλοποίηση οφείλεται στη αλλαγή της λογιστικής μεθόδου σε συγκεκριμένα κονδύλια των επιχειρηματικών εσόδων.

 

Τα Ενοποιημένα Έσοδα (ομαλοποιημένα) για το 1ο τρίμηνο του 2013 είναι χαμηλότερα του 1ου τριμήνου του 2012 λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του έντονου ανταγωνισμού. Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές νέες συνδέσεις, το 1ο τρίμηνο του 2013 έφτασαν τις 28.036 αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τις 4.275 του αντίστοιχου 1ου τριμήνου του 2012, η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών δεν αποτυπώνεται πλήρως στα έσοδα του 1ου τριμήνου του 2013.

 

(σε € ‘000)

Q1 2013

Q1 2012

Δ

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)

97.514

105.281

-7,4%

Δημοσιευμένο EBITDA

15.133

20.953

-27,8%

Προσαρμοσμένο EBITDA[1]

17.901

21.046

-14,9%

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA

18,4%

20,0%

-1,6πμ

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1ου τριμήνου του 2013 ανήλθε στα €17,9 εκ. συγκρινόμενο με €21 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων. Η αυξημένη απόκτηση νέων συνδρομητών, η πτώση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς με νέους, οδήγησαν σε πτώση του EBITDA σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2012.

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 1ο τρίμηνο του 2013 ήταν χαμηλότερος κατά €10 εκ. σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2012, ενώ η εταιρία επηρεάστηκε από έκτακτη ζημία κατά €1 εκ. λόγω των εξελίξεων στην Κύπρο.

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

 

  • Τον Απρίλιο του 2013 λανσαρίστηκε η νέα οικογένεια υπηρεσιών Nova 3Play που προσφέρει στον συνδρομητή μέσα από ένα λογαριασμό μια ενιαία εμπειρία σταθερής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης. Οι νέες αυτές υπηρεσίες αναμένεται ότι θα προσελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό νέων συνδρομητών.
  • Το 1ο τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του 1/3 των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με αποκωδικοποιητές νέας τεχνολογίας MPEG4. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης όλων των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς η εταιρεία θα είναι σε θέση να μειώσει τα κόστη εκπομπής σήματος και να βελτιώσει τα επίπεδα ασφαλείας της πλατφόρμας.

 

 


[1] Προσαρμοσμένο EBITDA λόγω του κόστους αλλαγής PayTV αποκωδικοποιητών παλαιάς γενεάς