Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας από την ΗΔΙΚΑ

73

Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σχεδιάζει η ΗΔΙΚΑ και αφορά τη συστηματική συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη.

Ο Φάκελος δημιουργείται και συντηρείται από έναν ιατρό ή μια μονάδα υγείας ή άλλον επαγγελματία φροντίδας υγείας και περιέχει δημογραφικά στοιχεία, ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικά προβλήματα, πλήρες αρχείο των κλινικών επαφών του ασθενή, χειρουργεία, αποτελέσματα Εξετάσεων, διαγνώσεις, φαρμακευτική Αγωγή, πρόγραμμα Εμβολιασμού και τρόπο Ζωής (Αλκοόλ, Κάπνισμα).

Είναι ενιαίος για όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και επιτρέπει πρόσβαση στον ίδιο τον Πολίτη για να βλέπει τα δεδομένα του, ο οποίος ορίζει και ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα υγείας του. Σημειώνεται ότι το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης που «τρέχει» η ΗΔΙΚΑ είναι ένα εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%.

Αποτελεί το μεγαλύτερο πανελλαδικά on-line πληροφοριακό σύστημα, με περισσότερες από 850.000 συναλλαγές την ημέρα και ένα από τα πληρέστερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενδεικτικό είναι ότι στο σύστημα είναι 50.000 πιστοποιημένοι ιατροί, 13.000 πιστοποιημένα φαρμακεία, εκδίδονται 5.500.000 συνταγές / μήνα και 2.400.000 παραπεμπτικά / μήνα και εξυπηρετούνται 2.900.000 ασθενείς / μήνα. Συνολικά, από την έναρξη του συστήματος έχουν εξυπηρετηθεί 9.950.000 διαφορετικοί ασθενείς.

Με πληροφορίες από την “Ημερησία” και το ΑΠΕ