Ασύρματα δίκτυα επόμενης γενιάς

66

Τα ασύρματα δίκτυα του (άμεσου) μέλλοντος θα ονομάζονται WiGig και αποτελούν προϊόν έρευνας των εργαστηρίων της Intel. Η γεωμετρική αύξηση των αναγκών για ταχύτερη διαμεταγωγή δεδομένων σε μικρότερους χρόνους έφτασε την παρούσα τεχνολογία 802.11n στα όριά της.

Η WiGig θα είναι δέκα φορές ταχύτερη από την 802.11n και θα εξασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με αυτή. Θα λειτουργεί σε συχνότητα εύρους 60 GHz και η εκτιμώμενη ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων θα αγγίξει τα 7 Gbit/sec.

Το νέο πρωτόκολλο θα υποστηρίζει επίσης beamforming εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα σύνδεσης σε αποστάσεις της τάξης των 10 μέτρων.