Ασύλληπτες ταχύτητες

125

Οι υπηρεσίες του internet που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ψηφιακής ψυχαγωγίας των καταναλωτών εξαπλώνονται και αναπτύσσονται συνεχώς.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας νέων και ακόμη ταχύτερων πρωτοκόλλων ασύρματης επικοινωνίας.

Αν θεωρείτε την επικοινωνία του ασύρματου 5G ταχύτατη (1 Gbit/sec), τότε μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Ομάδα επιστημόνων στη Γερμανία κατάφερε να μεταδώσει ασύρματα, δεδομένα με ταχύτητα που άγγιξε τα 40 Gbit/sec, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου!

Πρόκειται για το Millilink project και σύμφωνα με εκτιμήσεις των επιστημόνων, αν ευοδωθούν οι προσπάθειές τους, σύντομα θα καταφέρουν να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες διαμεταγωγής δεδομένων.