Αποστολή χρημάτων μέσω mail! (video)

53

Τα χρήματα μπορείς να τα στείλεις από οποιονδήποτε συνδεδεμένο με την υπηρεσία λογαριασμό και ο αποδέκτης μπορεί είτε να τα χρησιμοποιήσει μέσω του Google Wallet ή να τα μεταφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής μόνο ο αποστολέας και όχι ο αποδέκτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί λογαριασμό Gmail.  Σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν επιθυμεί να λάβει το ποσό, υπάρχει επιλογή ‘Decline’ με την οποία επιστρέφει αυτομάτως στον αποστολέα.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για τους χρήστες του Gmail σύντομα.