Από 26/9 υποχρεωμένες οι εταιρείες να μπλοκάρουν τα κλεμμένα κινητά!

77

Από την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα είναι υποχρεωμένες να προχωρούν στο μπλοκάρισμα των κινητών τηλεφώνων τα οποία δηλώνονται από τους από τους συνδρομητές τους ως κλεμμένα.

Το μπλοκάρισμα της συσκευής η οποία έχει κλαπεί και ο κάτοχός της δήλωσε την κλοπή την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα γίνεται μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity – Διεθνής Κωδικός Κινητών Τηλεφώνων), που διαθέτουν όλες οι συσκευές.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση του κωδικού ΙΜΕΙ της κλεμμένης συσκευής από το συνδρομητή στον πάροχό του.

Ο κωδικός ΙΜΕΙ περιλαμβάνει πληροφορίες για τον κατασκευαστή και το μοντέλο της συσκευής και αποτελεί την «ταυτότητα» κάθε συσκευής.

Κάθε συνδρομητής μπορεί να εντοπίσει τον κωδικό ΙΜΕΙ:
-στη συσκευασία της συσκευής
-πατώντας τα πλήκτρα * # 06 # στη συσκευή του
-με σχετική εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής

Για την απενεργοποίηση της συσκευής, οι συνδρομητές πρέπει αρχικά να δηλώσουν την κλοπή στην Αστυνομία και στη συνέχεια να υποβάλουν στον πάροχό τους γραπτό αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της δήλωσης κλοπής.

Κάθε εταιρία, που απενεργοποιεί τις κλεμμένες συσκευές των συνδρομητών της στο δίκτυό της, αναλαμβάνει ταυτόχρονα την ευθύνη να ενημερώνει σχετικά και τις υπόλοιπες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες οφείλουν να προχωρήσουν, επίσης, στην απενεργοποίηση των κλεμμένων συσκευών στα δίκτυά τους.

Σημειώνεται ότι ένα αίτημα απενεργοποίησης απορρίπτεται εάν ο δηλούμενος κωδικός ΙΜΕΙ δεν είναι έγκυρος σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές ή δεν έχει αποδοθεί από τον κατασκευαστή στη συσκευή ώστε να την προσδιορίζει κατά μοναδικό τρόπο.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει στόχο την προστασία των χρηστών από το φαινόμενο της κλοπής συσκευών, που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.