Ανοίγει τώρα ο δρόμος για συνένωση ΟΤΕ και Cosmote

36

Με τον… «αέρα« των 900 εκατ. ευρώ, που εξασφάλισε πρόσφατα με ιδιαίτερη επιτυχία, η διοίκηση του ΟΤΕ θα βάλει πλέον στο «μικροσκόπιο» το θέμα της πώλησης της Globul, ενώ η ανάπτυξη του VDSL (υπερταχύτατο ίντερνετ) και η σημαντική ενίσχυση της συνδρομητικής τηλεόρασης είναι τα ανοιχτά… «μέτωπα» που θα κληθεί να κλείσει άμεσα.

Ο στόχος του ΟΤΕ για μείωση του δανεισμού του στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, δηλ. στα 2 δισ. ευρώ (από 4 δισ. ευρώ που είναι σήμερα) μέσα στα επόμενα 2 έτη είναι πλέον πιο κοντά από ποτέ και η διοίκηση του οργανισμού είναι έτοιμη να αλλάξει σελίδα και να εστιάσει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό στο πλάνο διοίκησης του οργανισμού έχει ήδη συμπεριληφθεί η ενοποίηση του ΟΤΕ και της Cosmote.

Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Μ. Τσαμάζ είχε αναφέρει ότι «η ενοποίηση των λειτουργιών είναι το μέλλον των τηλεπικοινωνιών», ωστόσο, διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει πριν μετασχηματιστεί ο ΟΤΕ. «Ένα μεγάλο πλάνο αναδιάρθρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.500 υπάλληλοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Πρόκειται για σημαντική επιτυχία, είχε τονίσει.

Ο δανεισμός
Άλματα στο θέμα της αναχρηματοδότησης του δανεισμού του έχει κάνει ο ΟΤΕ, κλείνοντας το τελευταίο δίμηνο σημαντικές συμφωνίες με τράπεζες και ομολογιούχους.Η μεγαλύτερη επιτυχία του ΟΤΕ το πρόσφατο ομολογιακό πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δις ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Με την έκδοση αυτή ο ΟΤΕ ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων.

Πρόκειται για το πρώτο benchmark (άνω των 500 εκατ. ευρώ) ομόλογο που εκδίδεται από ελληνική εταιρεία από το 2011, όταν και πάλι ο ΟΤΕ είχε εκδώσει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί το άνοιγμα των διεθνών αγορών σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας θετικά μηνύματα για τη χώρα.

Η διάρκεια του ομολόγου (5 έτη) και το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε ο ΟΤΕ είναι ικανοποιητικά δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Οι αγορές φαίνεται να κρίνουν ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση του ΟΤΕ θα μπορούσε να είναι υψηλότερη εάν δεν επηρεαζόταν από την αντίστοιχη διαβάθμιση της Ελλάδας.

Από τα μέσα του 2012, η εταιρεία προέβη σε μια σειρά χρηματοδοτικών κινήσεων που συνοψίζονται ως εξής:

Ιούνιος 2012 – Δεκέμβριος 2012: Σταδιακές επαναγορές συνολικού ποσού 236 εκατ. ευρώ από υφιστάμενα ομόλογα του ΟΤΕ λήξεως Αυγούστου 2013. Με τις επαναγορές αυτές, η εταιρεία καρπώθηκε συνολικό κέρδος 32 εκατ. ευρώ και μείωσε το δανεισμό της μια που οι επαναγορές έγιναν υπό το άρτιο.

Ιούλιος 2012: Προπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ποσού 757 εκατ. ευρώ μέσω υπερβάλλουσας ρευστότητας Ομίλου απελευθερώνοντας τις τραπεζικές γραμμές «credit lines».

Νοέμβριος 2012: Επέκταση ποσού 500 εκατ. ευρώ από το Φεβρουάριο 2013 στον Φεβρουάριο 2014 κάτω από το Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ανακυκλούμενης πίστωσης ύψους 900 εκατ.

Δεκέμβριος 2012: Αξιοποιώντας την πιστοληπτική ικανότητα της θυγατρικής του Ομίλου στη Βουλγαρία, Globul, ο Όμιλος άντλησε ποσό 153 εκατ. ευρώ μέσω σύναψης κοινοπρακτικού δανείου διάρκειας 4 ετών.

Ιανουάριος 2013: Ανταλλαγή ομολόγων, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ, από το ομόλογο λήξης του Αυγούστου 2013, ανταλλάχθηκαν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο 2015.

Με τις παραπάνω συναλλαγές, η εταιρεία εξασφάλισε τη μείωση του κόστους δανεισμού του ΟΤΕ με αποτέλεσμα να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Πηγή: www.imerisia.gr / Μαρία Μόσχου