Αναμένεται νέα πρόταση της ΕΕ για κατάργηση του roaming

89

Πριν από λίγες ημέρες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν διαβούλευση σχετικά με σχέδιο μέτρων τα οποία συνδέονται με τη λήξη των τελών περιαγωγής (roaming) που προβλέπεται για τον Ιούνιο του 2017. Με βάση τις αρχικές απαντήσεις που υποβλήθηκαν, ο Πρόεδρος Γιούνκερ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να αποσύρουν το σχετικό κείμενο και να καταρτίσουν νέα πρόταση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι πελάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το κινητό τους εντός της Ε.Ε. χωρίς να επιβαρύνονται με τέλη περιαγωγής, αλλά σε εγχώριες τιμές για ένα σύνολο τουλάχιστον 90 ημερών ανά έτος. Από τη ρύθμιση εξαιρούνταν οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά η πρόταση της Επιτροπής περιόριζε την πλήρως δωρεάν περιαγωγή σε 90 μόλις μέρες ανά έτος και ανά καταναλωτή, ενώ πέραν αυτών θα ίσχυσαν νέα τέλη roaming.

“Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να μειώσει τα τέλη περιαγωγής που επιβάλλονται στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Πράγματι, από το 2007, οι τιμές των υπηρεσιών περιαγωγής έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 90% για κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα”, αναφέρει νέα ανακοίνωση της Επιτροπής.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να μειώσει τα τέλη περιαγωγής που επιβάλλονται στους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Πράγματι, από το 2007, οι τιμές των υπηρεσιών περιαγωγής έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 90% για κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα.