Ανακοίνωση τροποποίησης τελών ΟΤΕ

90

 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι από 25/6/2012 θα εφαρμόσει νέες τιμές για αστικές και υπεραστικές κλήσεις προς τα δίκτυα των εναλλακτικών παρόχων σταθερής καθώς και για κλήσεις προς τα κινητά όλων των ΕΚΤ, αναλυτικά ως κατωτέρω :

Οι κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας προς κινητά όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας θα χρεώνονται με 0,1069 €/λεπτό. Η ίδια χρέωση εφαρμόζεται και για κλήσεις από σταθερά τηλέφωνα του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ (νησίδες ευθύνης ΟΤΕ).

Προς τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας Algonet, Cosmoline, Cyta, Forthnet, Hol, Μακεδονία, Netone, On, Vivodi, Vodafone, Voicenet, Wind(fixed) οι αστικές κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας θα χρεώνονται με 0,0327€/λεπτό και οι υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας θα χρεώνονται με 0,0559 €/λεπτό.

Προς τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας Μακναν, Mediatel οι αστικές κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας θα χρεώνονται με 0,0334€/λεπτό και οι υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας θα χρεώνονται με 0,0567 €/λεπτό .

Προς το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας Newsphone οι αστικές κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ ή με χρήση ΟΤΕκάρτας θα χρεώνονται με 0,0391€/λεπτό και οι υπεραστικές κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ και ΟΤΕκάρτα θα χρεώνονται με 0,0624 €/λεπτό .

Σε όλες τις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Για όλες τις ανωτέρω κλήσεις η χρέωση θα γίνεται ανά δευτερόλεπτο από την αρχή της κλήσης και θα είναι ενιαία για όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.